Terapie

POSLÁNÍ TERAPEUTA DUŠE je osvobozovat Duše od zbytečného utrpení, pomáhat skrze rušení karmických pout, kleteb a slibů (převážně z minulých životů) a skrze absolutní odpuštění sobě i druhým ke svobodě Duše a otevřenému Srdci tak, aby se každý mohl vrátit sám k sobě, vzít si zpět svou vlastní vnitřní sílu a byl tak sám sebou. Lidé se po této terapii stávají vědomějšími, rozkrývají se jim cesty, jak naplňovat svou misi zde na Zemi a rozpomínají se, kým skutečně jsou. Dochází k uzdravení a pochopení na mnoha úrovních. Ať již emocionální, duševní, fyzické či duchovní. Ve fyzickém těle až na úrovni samotné DNA.

Terapeut Duše pracuje na základě intuice a řídí se zcela svým Srdcem a láskou v něm. Je empatický, profesionální a NIKDY nenechá klienta odejít s otevřeným tématem. Jedná se o terapii na úrovni podvědomí, na úrovni Duše. Je to cesta k sebepoznání. Nejedná se o hypnózu, vše budete vnímat, mě, okolí, sebe, vše si pak budete pamatovat. Terapii začneme rozhovorem na vaše téma nebo společně téma najdeme.

Terapie poté probíhá vleže ve stavu hlubokého uvolnění podobný například meditaci nebo chvíli před usnutím. Terapie duše je práce s bloky, traumaty, vzpomínkami z těchto i minulých životů, které jsou uložené hluboko v našem podvědomí a které ovlivňují náš současný život, aniž bychom si to uvědomovali. Cesta k těmto vzpomínkám vede skrze uvolnění těla a mysli tak, abychom mohli naslouchat hlasu duše. Za normálních okolností však k těmto vzpomínkám nemáme přístup.

Na rozdíl od regresní terapie klient znovu neprožívá všechny bolestivé vzpomínky. Při terapii společně hledáme, nalézáme a odstraňujeme příčinu problému, který vás aktuálně trápí a vy tak mohli začít prožívat život radostněji a s pocitem naplnění.

Vaše duše vás povede.
Terapie je vhodná pro kohokoli, ať již je jeho trápení fyzického, psychického, či duchovního charakteru. Je vhodná pro dospělé i děti. Samostatně je možné pracovat s dětmi od cca 12ti let, záleží na povaze problému, s mladšími dětmi se pracuje skrze maminku.

Změny, kterými během terapie prochází, probíhají na všech úrovních, na emocionální, psychické, fyzické i duchovní. Terapii provádím osobám užívajícím psychofarmaka v menším množství (antidepresiva, které mi budou nahlášeny před terapií. Terapie neprovádím osobám drogově závislým, těhotným a kojícím ženám, osobám trpícím schizofrenií nebo epilepsií.

Doba trvání terapie je individuální, většinou se pohybuje mezi 1,5-2hod.

Cena terapie :
2 hodiny – 1.500,-

Terapie tancem, pohybové a imaginativní meditace


Terapie tancem nevyžaduje žádnou předchozí taneční zkušenost. V terapii tancem se dotýkáme rozmanitých barev své duše, svých emocí a pocitů. Tanec je pro naši duši transformativní a rozpouští vše, co již nepotřebujeme. Když tančíme, cítíme veškerou celistvost v sobě. Je to spojení duše, mysli a těla, které vychází z naší přirozenosti. V terapii tancem vás jemně provedu skrze své fyzické tělo, prozkoumáme napětí, uvolnění, hranice a limity těla, prostorovou a časovou dimenzi, rovnováhu mezi tělem a pocity, abychom se cítili bezpečně a stabilně. Zaposloucháme se do vlastního těla, budeme ho plně prožívat za doprovodu intuitivní hudby. Terapie tancem trvá 60-120 min.

Imaginativní a pohybové meditace jsou řízené meditace v klidu, vleže na lůžku nebo v pohybu, podle aktuálního rozpoložení klienta, tzv. mindset. Pomocí relaxačních, imaginativních technik a regulace emocí se postupně uvolníte a dostanete se díky stupnici emocí k požadovanému bodu svého nastavení. V každodenním životě můžete vyzkoušené techniky praktikovat a pracovat tak na sobě dlouhodobě. Meditace trvá 45-60 min.


Podporuji Ochránce zvířat

Spolupráce:

Tribena - šperky a minerály

Libor Znebejánek - správce stránek


děkuji
, Konstantina
Visit Us On Facebook