O mně

Paranormální jevy se nazývají skutečností, pro které není známo racionální vysvětlení
Kurzy – výklad karet, paranormální jevy, terapie, meditace, konzultace

Kdo je kuřák – cigarety s sebou, ať se cítíte jako doma

Konzultace na objednání

Konzultace provádím už 24 let a trošku Vám osvětlím, jak vše funguje


Začnu trochu obšírněji, ale jednoduše. Dnes již zřejmě nikdo nepochybuje, že člověk má tělo a duši (ducha i duši). Tělo je fyzické a k němu patří také mozek (pro schopnost žít ve fyzickém světě). Duše i duch je „cosi“ v našem těle i okolo něj (tělo vyzařuje auru, jejíž součástí jsou čakry vně i uvnitř těla). Pro zjednodušení si představíme neviditelný obal (nemá pevné hranice), ve kterém se tělo pohybuje. Ten obal je nabitý informačně-energetickými informacemi. Slova informace a energie nám jsou známé. To, že je pro naše oko něco neviditelné, ještě neznamená, že to neexistuje. Vždyť jak funguje rádio, televize a internet? Prostřednictvím neviditelných vln. Stejně tak funguje naše duše (energeticko-informační zdroj). Duše je také schopna vyměňovat si informace s ostatními dušemi a to i na velké vzdálenosti (je propojena s celým vesmírem).

Každý má svou duši, se kterou komunikuje prostřednictvím podvědomí a může si ji vědomě uvědomovat. Zjednodušeně řečeno, vědomí je mozek, podvědomí je duše. Nejdůležitější je harmonie, tzn. nutnost propojení a vyvážení duše a těla.

My se většinou chováme podle našeho mozku, který byl od malička programován pro žití ve fyzickém světě v souladu s tělem. Duše ustoupila do pozadí, ale ona je tady také, může nám zjednodušit a zlepšit život i nabídnout mnohem víc, než si umíme představit.

Nejdůležitější je umět s duší komunikovat. To je umět naslouchat vnitřnímu Já, využívat intuici, rozeznávat vědomí a podvědomí, vzájemně je propojit a dát do souladu. Právě to naslouchání a odhalování vnitřních rad prostřednictvím pocitů nám dělá největší problém, právě proto, že do všeho zasahuje mozek se svým hodnocením a pak následuje vnitřní nevyrovnanost, nerozhodnost, trápení se, přicházejí stále stejné situace a točíme se v kruhu.

Známe asi všichni stav, kdy se nemůžeme rozhodnout, náš mozek chce něco, ale zároveň podvědomě cítíme něco jiného, to je ta disharmonie těla a duše. Mozek převzal nadvládu a diktuje nám, co máme dělat podle naučených vzorců a jako správný egoista chce být na prvním místě a sám. Proto, když máme nějaké pocity, on je hned hodnotí, škatulkuje a nabízí řešení, ovšem opět podle svých naučených a životem utvrzených vzorců. My mozek potřebujeme dát trochu do ústraní a začít naslouchat i svému vnitřnímu Já. To k nám promlouvá prostřednictvím našeho těla, nastalých situací a lekcí, které leckdy nechápeme. Proto výklad karet je další možností komunikace s podvědomím.

Jak to v praxi funguje? Energeticko-informační pole kartářky se spojí s energeticko-informačním polem tazatele, vymění si skrze své energie potřebné informace a ty pak dle zákonu přitažlivosti vedou k vytažení určité karty, která nejvíce odpovídá dané situaci, stavu nebo rady pro tazatele. V závěru záleží na kartářce, jak přetransformuje získané informace z karty tazateli. Protože naše energetická pole jsou schopná spolu komunikovat na jakoukoli vzdálenost, je možné vykládat karty i na dálku, stejně jako jsou schopni např. léčitelé léčit na dálku, posílat energii, hologramy apod.

  • panormální jevy a entity
  • duchové a anomálie
  • lítající kouličky – duchové

K Tarotu přistupuji s úctou a pokorou Mám na paměti, že Tarot je zrcadlem/odrazem stavu a nikdy se nemýlí.
Před samotným výkladem si s klientem domluvím postupné kroky a ty dodržuji. Vždy jsem otevřená poskytovaným informacím Informace nehodnotím, jen je přijímám. Ctím nestrannost, nezaujatost a zákon. Klientovi vysvětlím, co karty znamenají a k čemu nabádají a nechám na jeho úsudku, jak s informacemi naloží. Nevnáším do výkladu své názory, pokud si je klient přímo nevyžádá. Ve vztahu ke klientovi jsem vždy diskrétní a nikdy o něm nic nesděluji třetím osobám s výjimkou výslovného souhlasu klienta k použití konkrétního příběhu nebo situace např. na mých webových stránkách. Ke klientovi přistupuji vstřícně a snažím se ho podporovat v jeho osobním rozvoji. I při zdánlivě nepříznivém výkladu se snažím vysvětlit nutnost každého kroku, aby mohly být dosaženy vyšší cíle.
Klienta neutvrzuji v jeho iluzích, pokud nejsou pravdivé. Výklad Tarotu nezneužívám k manipulaci, ke svému obohacení ani jiných výhod.

Podporuji Ochránce zvířat

Spolupráce:

Tribena - šperky a minerály

Libor Znebejánek - správce stránek


děkuji
, Konstantina
Visit Us On Facebook