Anomálie a entita

Ať už se vám to líbí, nebo ne, entity jsou všude kolem vás v poli čtvrté dimenze. Pokud vás přitáhlo téma tohoto článku, předpokládám, že už máte nějakou zkušenost s výzvami, jež mohou entity ve vaší blízkosti přinášet. Toto téma je v západní kultuře tak trochu tabu – je to jedno z témat, o němž mají lidé obavy hovořit, aby nebyli označeni za blázny nebo snílky, takže jsem chtěla prolomit ledy a vnést do této problematiky o něco víc světla. Nechci tvrdit, že jsem fontánou znalostí o tomto tématu, ačkoliv s ním mám mnoho zkušeností v rámci své role na poli duchovního vývoje. Termín „entita“ může být poněkud zavádějící, takže jej malinko vysvětlím, než se zaměříme na entity, s nimiž se lidé obvykle setkávají. Existují tři hlavní typy entit:

 • duch poutaný k zemi (pozemský duch)
 • bytosti vyšších dimenzí
 • negativní nonhumánní entita

Nejvíce se zaměříme na poslední typ, ačkoliv bude užitečné představit je všechny.

Na fotce je vidět entit hned několik, stačí se pozorně podívat

Duch poutaný k zemi

Obvykle se jedná o inkarnovaná lidské stvoření, jež se po smrti těla duchovně neposunula. Zůstávají zde ve formě ducha, dokud nejsou připravena posunout se dále. Obvykle jsou připoutána k formě svým strachem nebo ztrátou. Často jsou svázána s určitým místem a mimo něj nejsou schopna existence. Mohou být přátelská, nezbedná nebo vyloženě zlá. Entity (duše) poutané k zemi mohou být někdy obtížní, ačkoliv do kontaktu s inkarnovanými lidskými bytostmi vstupují zřídkakdy. Tímto druhem entity se však v tomto článku zabývat nebudeme. Chtěla jsem jej zmínit jen proto, abych vysvětlila rozdíly.

Bytosti vyšších dimenzí

Jsou to stvoření, jejichž vědomí je soustředěno ve čtvrté dimenzi a výše. Občas mají zájem o kontakt s bytostmi z třetí dimenze, jako jsou lidé. Od negativních nonhumánních entit (viz níže) se liší tím, že mají individuální duši. Vyskytují se ve všech tvarech, formách a napříč všemi dimenzemi. Některé bytosti vyšších dimenzí jsou laskavé (například andělé), jiné jsou zlé a další něco mezi tím.
Bytosti vyšších dimenzí jsou velmi složité. Ty manipulativní často číhají na senzibilní jedince schopné vidět za clonu, kde se prezentují jako bytosti „laskavé“. Mohou to být mistři klamu. V dnešním duchovním světe existuje hnutí „falešné lásky a světla“, které je zcela zmanipulované a ovládané zlými bytostmi této kategorie.

Negativní nonhumánní entity

To jsou ty, jež mají lidé obvykle na mysli, když říkají, že mají entitu ve své blízkosti a jimi se budeme zabývat ve zbytku článku


Negativní nonhumánní entity

Jsou to ty entity, které často posednou lidi a přežívají uvnitř jejich hostitelského energetického těla. Chovají se jako parazité a jejich hostitel o nich nemá nejmenší tušení. Někteří lidé vládnou vizuálními psychickými schopnostmi, které jim umožňují proniknout do čtvrté dimenze a „spatřit“ je. Popisují pak jejich různé druhy, tvary a velikosti. Lidé obvykle zmiňují chapadla nebo háčky přisáté k jejich energetickému poli. Nejběžnějším zdrojem jejich potravy je emocionální energie. Nemají individuálního ducha, ačkoliv mohou jako jedinci jednat. Jejich duše a vědomí je kolektivní a existují jako část společného vědomí.

Většina z nich vlastně není zlá, řídí se jen svým parazitickým instinktem, mají zkrátka hlad. Pěstují si svou potravu – emoce, stejně jako lidé chovají dobytek. Velmi obratně se naučili otáčet emocionálním kohoutkem svého lidského hostitele, takže kdykoliv jsou hladové, mohou se nasytit emocionální energií. Hledají jakoukoli emocionální zranitelnost a nerovnováhu a přesně tam pak také zabodnou svůj sosák. Když jsou hladoví, otočí kohoutkem a hltají emocionální nektar, jenž začne proudit.

Proč mám ve svém poli entitu?

Takže máte ve svém poli parazitickou entitu? Víte, že něco není v pořádku? Vysává vám energii? Aktivuje vaše emoce? Krmí se vámi? Jste kvůli ní nemocní?

V podstatě se to děje jen proto, že to umožňujete. Překvapuje vás to? Nejspíš to umožňujete na nevědomé úrovni, ale stále máte moc ve svých rukou. Entita nechce být spatřena. Má zvláštní zájem na tom, aby zůstala neviditelná. Chce koexistovat se svým hostitelem bez jeho vědomí. A nechce hladovět.

Kdo je obzvláště ohrožen útokem entity?

Dokud jste lidská bytost (Homo Sapiens), jste útokem ohroženi, protože lidský druh byl k tomuto účelu vyšlechtěn. Nikdo není imunní. Ačkoliv čím se stáváme přítomnějšími a osvícenějšími, je pro ně mnohem těžší nás ošálit.

Entity se živí emocemi všeho druhu. Jaké jsou vaše emocionální spouštěče? Zažíváte některou z níže vyjmenovaných emocí?

Obviňování druhých, zlost, pocit oběti, paranoia, strach, vina, deprivace, obavy, sebelítost, neschopnost vydržet o samotě, sebeznevažování, pocit bezcennosti nebo že nejste dost dobří, nedostatek motivace, nejistota, netrpělivost, roztrpčení, žárlivost, deprese, znechucení, ochuzení, nedocenění, podrážděnost, pocit uvěznění, hlava v oblacích, popírání temnoty, vyhýbání se realitě, vše bude v pořádku, ovládání…

Pokud jsou vám některé z emocí dobře známy (tzn. často se k vám vrací) a čtete tento článek, je pravděpodobné, že i vy máte entitu, která se jimi živí a ždímá je z vás, aby se nasytila.

Povědomí a přijetí jsou prvními kroky k převzetí kontroly. Dalším krokem je pochopení, že entity jsou normální; většina lidí je má ve svém poli, aniž by si je uvědomovala. Svět je ve skutečnosti jedním velkým kotlem emocí, dokonalým bufetem pro obtížné škůdce.

Častým dotazem od zákazníků nebo jen tak mezi řečí je, jak se pozná přivtělená duše nebo prostě duše v blízkém okolí člověka. Možností je spousta. Vezmu obě možnosti zvlášť a prosím, nehledejte pak ve všem přivtělenou duši.


PŘIVTĚLENÁ DUŠE

 • Bolesti na částech těla, která jsou divná, nepochopitelná. Pod lopatkou, píchání pod hrudní kostí mimo srdce..
 • Často si lidé s přivtělenou duší stěžují na jakousi divnou tíhu na ramenou, která nepolevuje po koupeli, po masáži, po dobrém spánku..
 • Těžké dýchání, ztěžka se nadechujete, jakoby Vám něco „sedělo“ na plicích.
 • Občas se objevují nutkavé cizí myšlenky, duše s Vámi zkouší komunikovat nebo Vám něco našeptávat. Pokud se nechtěně zabýváte něčím, co by Vás ani nenapadlo, pravděpodobnost přivtělené duše je veliká.


DUŠE VE VAŠÍ BLÍZKOSTI

 • Sklon ohlížet se a vnitřní pocit, že Vás někdo sleduje.
 • Pocit strachu v jindy běžných chvílích. Při vaření, po cestě na záchod, apod.
 • Vrzání parket, rány ve zdech, které nejsou obvyklé.
 • Blikání žárovek, občas přímo praskání žárovek.
 • Pocit vánku nebo chladu v uzavřené místnosti, většinou bývá na tváři nebo paži.
 • Pokud máte doma zvířata, pak mi spousta lidí píše právě kvůli jejich divnému chování. Pes nebo kočka se upřeně dívají vedle Vás nebo za Vás, případně se kočky ježí, psi vrčí do prázdna apod.
 • Maličké děti cca do tří let mají vidění velice otevřené. Pokud Vám doma dítě brečí a ukazuje do prázdna, budí se s pláčem a mluví o nějakém cizím člověku, pak máte doma návštěvu.

Toto jsou základní způsoby, jak si všimnout, že se kolem Vás pravděpodobně motá nějaká dušička.

PROČ SE DUŠE PŘIVTĚLUJÍ?


Častý dotaz.. Člověk získává energii přes první čakru, která je umístěná mezi pohlavními orgány a kostrčí v těle. Je červená a právě skrze ni proudí do těla nová energie (jo jo, spánek, jídlo a ty věci okolo jsou podpůrné maličkosti). Duše, která se tady u nás zasekla a po úmrtí fyzického těla jí tahle superschopnost chybí a pokud nenajde někoho, kdo jí pomůže odejít do duchovní dimenze, musí se přivtělit k nějakému nedobrovolnému dobrákovi, aby získala energii. Duše, které se odmítají přivtělovat pak šíří extremní únavovou energii. Spoustu duší můžou vnímavější lidé poznat právě takhle. Když duše přijde, začnete v kratičké době zničehonic usínat, klíží se víčka.. duše komunikují telepaticky. Předávají si myšlenky a své energie a emoce. Takže v přítomnosti duše můžeme vnímat rychlé změny nálad a emocí. Zničehonic začneme být výbušní, i když jsme byli vysmátí a v pohodě. Energická osoba začne během minutky usínat, apod.


Dalším důvodem k přivtělování, kromě energie, jsou závislosti. Duše narkomanů, alkoholiků, gamblerů apod.. mají veliký problém odejít do duchovní dimenze. Většinou nevěří na posmrtný život a z tohoto důvodu zůstávají raději na zemi. Mnohokrát ani netuší, že zemřeli, přijdou na to pozdě. Další možností je jejich náhlý strach z karmy, trestu, očistce.. setkala jsem se už s různými odpověďmi, hlavním tematem byl strach. Některé velice vývojově nízké duše neodešli čistě z toho důvodu, že se nechtěli ochudit o ty požitky. Alkoholici, narkomani.. mají velikou spoustu přivtělených duší. Proto bývají odvykací kůry takový problém. Člověk sám by to i zvládnul, ale v něm může být 20 i víc přivtělených duší dalších závislých lidí, kteří si skrze jeho tělo užívají své potřebné a oblíbené stavy. Když se jim jich nedostává, musí tělo ustát atak ne jedné závislé duše, ale veliké spousty rozčílených duší a to už je zápřah i pro nezávislého silného člověka.CO S TÍM??


Co s tím.. rozhodně nic neudělá posílání jich pryč, vyhrožování, prošení.. většina z nich se právě tím tuplem chytí, protože si budou myslet, že když k nim mluvíte, vnímáte je, tak jim dokážete i pomoct nebo alespoň znáte někoho, kdo jim pomůže (správně, já). Málo která duše je natolik tolerantní, že když jí vysvětlíte, že Vás jejich přítomnost děsí, bojíte se a nevíte, jak jim pomoct, tak odejdou (ale samozřejmě jsou takové případy, takže jak se říká – za zkoušku nic nedáte). Nejlepším způsobem je poprosit tyto duše ve Vašem okolí, aby se zdržovali mimo Váš byt a Vaše tělo a Vy se v brzké době pokusíte najít někoho, kdo by jim mohl pomoci. Lidí, kteří odvádí duše je poměrně dost (i když ne zrovna každý účinně a dobře), ale je mraky těch, kteří to umí, duše slyší a vidí a skutečně s nimi pracují. Takže poproste je, abyste si nějakými pokusy ještě víc nezavařili.Orbs a světelné anomálie

Orbs – tedy anomálie nezahlédneme pouhým okem. Mobil, kamera ano. Létají rychlostí 50 km za vteřinu i více.

Anomálie – videoPrvní můžete pozorovat pejsky, ale po druhé si všímejte anomálii, duše létající kouličky

Podporuji Ochránce zvířat

Spolupráce:

Tribena - šperky a minerály

Libor Znebejánek - správce stránek


děkuji
, Konstantina
Visit Us On Facebook