Sedmá čakra

Publikoval(a) administrator dne

Sahasrára – také korunní čakra, čakra temene hlavy

Barva: fialová, bílá, a zlatá

Základní princip: Čiré Bytí

Části těla: velký mozek

Žláza: šišinka mozková (epifýza) – vlivy nejsou jednoznačné. S největší pravděpodobností působí na celý organismus.

Vyživuje: mozkové žlázy

Úloha a funkce sedmé čakry

Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. Podobně jako jsou obsaženy v bílé barvě všechny barvy, obsahuje nejvyšší čakra všechny energie nižších center. Sedmá čakra je výchozím bodem pro projevy energií všech ostatních čaker. Je to místo odkud začala naše cesta životem, sem se vrátíme na konci našeho vývoje. Naše osobní pole energií splývá s polem energií Universa. Co jsme zprvu chápali intelektem a později intuicí, je nám nyní zcela jasné. Rozvíjením sedmé čakry se také uvolńují poslední blokády v ostatních čakrách a jejich energie začínají kmitat na nejvyšších pro ně možných frekvencích.

Harmonická funkce

V sedmé čakře nedochází k blokádám ve vlasním slova smyslu, může být pouze méně či více vyvinuta. Když se začíná korunní čakra otevírat, budete zažívat stále častěji okamžiky, při kterých bude mizet oddělenost vašeho vnitřního bytí a vnějšího života. vaše vědomí bude dokonale ztišené a široké a v tomto klidu zažijete svou vlastní podstatu jako všudypřítomné bytí. S postupným rozvíjením sedmé čakry nastanou tyto okamžiky stále častěji a poté přejdou v trvalou skutečnost.

Projevy uzavřené sedmé čakry

Bez otevření sedmé čakry budete mít stále pocit oddělenosti od plnosti bytí, stále nebudete zcela zbaveni pocitu strachu. Tímto strachem se bude udržovat poslední zbytek blokád ve vašich čakrách. Nemohou se rozvinout do celé své šíře svých možností, jednotlivé energie nevibrují v plném souladu a tím ani v harmonii se sebou navzájem.

Řeč těla: Naprosté zoufalství člověk vyjadřuje tím, že si položí ruce na temeno. Cítí, že mu chybí spojení se životem a je ztracen. Tito lidé potřebují milující vedení, které by jim pomohlo světlo znovu získat. Lásku, lásku, lásku.

Nemoci spojené s korunní čakrou:

Deprese, parkinsonova nemoc, schizofrenie, epilepsie, senilní demence

Možnosti čištění a aktivování sedmé čakry

Šířka a neohraničenost, blízkost nebe a uvolnění se od událostí tvého osobního života.

Účinky zvuků: hudbou korunní čakry je ticho. V tichu je celá naše bytost vyjimečně bdělá a vnímavá. Vhodná je, ale každá hudba, která navozuje příjemnou atmosféru.

Účinky barev: korunní čakru rozšiřují a otevírají fialová a bílá

Účinky drahokamů

Ametyst – dává živý klid, ve kterém zanikají všechny strachy a disharmonie, budí důvěru a odevzdanost vůči silám Universa. Podporuje meditaci a inpiraci..

Křišťál – vede člověka k celistvosti, která v sobě harmonicky sjednocuje pestrou mnohovárnost života. Přináší jasnost a světlo ducha i duši, podporuje duchovní poznání. Pomáhá duši splynout s duší Universa. Uvolňuje blokády a dává novou energii.

Účinky vůní:

Kadidlo – jeho vůně povznáší ducha i duši a čistí atmosféru. Nechává zapomenout na kždodennost, prohlubuje schopnost víry.

Lotos – vůně lotosu vede vnímavou a připravenou duši na cestu k jednotě s Bohem.

Kategorie: Články

Podporuji Ochránce zvířat

Spolupráce:

Healing Stones Tribena - šperky a minerály

Libor Znebejánek - správce stránek


děkuji
, Konstantina
Visit Us On Facebook