Esoterika

Publikoval(a) administrator dne

Současná doba na nás klade velké nároky. Většina z nás, ne-li vlastně všichni, žijeme v neustálém emočním a i fyzickém stresu a napětí. Když spolu komunikujeme, míváme i nevědomky tendenci vyvést druhého z rovnováhy a narušit si tak vzájemně své vnitřní naladění a duševní klid. Takoví lidé, kteří nás o energii obírají, se objevují v podobě našich kolegů v práci, jako naši zaměstnanci, nadřízení, náhodný spolucestující v dopravním prostředku, sousedé a podobně. V horším případě může být takovýmto energetickým upírem náš kamarád nebo dokonce partner.

Lidé, kteří nám odebírají energii, toto mohou dělat úmyslně nebo neúmyslně. V některých případech nám dokonce energii mohou odčerpávat i domácí zvířata nebo rostliny. Důležité však je, že energii nám nikdo nemůže vzít jen tak. K odčerpání energie dochází pouze v případě, že my sami k tomu dáváme svolení a to už ať na vědomé úrovni, tak nevědomě.


Typy energetických upírů mezi lidmi

Mezi lidmi rozlišujeme několik typů energetických upírů. Pro každého z nich jsou charakteristické nějaké jiné vlastnosti a projevy.

Typ: Dotýkač

Vyhledává blízkost a komunikaci. Takovýto člověk pociťuje nedostatek komunikace s jinými lidmi a vyhledává ji. Rád se pohybuje v blízkosti jiných lidí. Rád se k někomu tiskne nebo se lidí dotýká více, než je jim příjemné.

Typ: Nešťastník, trpitel

Nešťastný člověk nebo člověk, který si na nešťastného pouze hraje. Hledá takové lidi, kteří jej politují a jakmile toto nastane, naváže se na ně a vysává z nich energii.

Typ: Milovník

Je velmi nebezpečný. Zastírá své činy láskou. Nechává druhé, aby se do něj zamilovávali, a pak jejich energii využívá. Ale bez lásky těchto lidí nemůže nadále fungovat.

Typ: Velitel

Velitelský, rozhodný až pánovitý typ. Pokud je například nadřízeným na pracovišti, dokáže odebírat energii druhým velice silně.

Typ: Sobec

Tento typ upíra vychází většinou z rozmazlených dětí. Tito jedinci jsou zvyklí v životě vše dostávat a nic nedávat zpět. Tyto návyky si však přinášejí i do dospělejšího života a do nových míst, například, do svojí nové rodiny. Takto v těchto rodinách vzniká uzavřený energetický systém, který je nebezpečný hlavně pro jejich nového partnera či partnerku.

Úmyslní energetičtí upíři

Jedná se o takové lidi, kteří energii druhých využívají zcela vědomě a promyšleně. Naučili se, že když někomu seberou, tedy vlastně ukradnou energii, tak se potom sami cítí lépe. Na energiích se pak stávají závislými. Provokují záměrně ostatní lidi ve svém okolí, aby tak vyvolali ostrou reakci, když se jim podaří druhého rozhodit, nejlépe zajistit se hněvivou reakci druhého, pak jsou spokojeni. (Silné emoce otevírají brány k interní energii) Jejich denní dávka energie je splněna.

Postup těchto energetických upírů bývá obvykle takový, že vyslovují znevažující nebo ponižující poznámky, které směřují na nápadné nebo pravděpodobně slabé jedince. Aby vyprovokovali takovou reakci, kterou potřebují, spustí také někdy dlouhý, povýšenecký nebo posměšný projev. V lidech se snaží vyvolat zuřivost, doprovázenou hlasitými projevy hněvu. V takový okamžik se totiž uvolní velké množství energie a z rozhněvaného přejde na energetického upíra. Tito lidé skutečně umí vyprovokovat hádku. Budou vás otravovat, iritovat, stále se vás na něco ptát. Budou po vás chtít radu, kterou však ve skutečnosti nepotřebují. K tomuto druhu upírů patří také všichni násilníci, neboť čerpají energii ze zoufalství, ze strachu a pocitu podřízenosti svých obětí.

Někteří z těchto energetických upírů si ani neuvědomují, že jsou vlastně upíry, ale zvykli si, že jim dělá dobře, když se ostatní cítí špatně. A tak se snaží dělat to, co jim samotným přináší uspokojení. Ve chvíli, kdy s takovýmto člověkem jednáme, začneme se my sami cítit hůře, zatím co on se cítí lépe, nežli předtím. Tito energetičtí upíři se také někdy snaží ve druhých vyvolat pocit viny, strachu, úzkosti. Své okolí drží v šachu přehnaným tajnůstkářstvím, používáním nedokončených vět a podobně.

Neúmyslní energetičtí upíři

Neúmyslní energetičtí upíři mohou rovněž napáchat spousty škod. V mnoha případech se jedná o naše vlastní matky. Mezi matkou a dítětem totiž existuje energetická šňůra, podobná té pupeční. Cca do šesti let sdílíme s matkou aurický obal, jedná se o jakýsi ochranný obal a napojení mezi matkou a dítětem, energetická šňůra zde stále velmi silně existuje, avšak po dovršení šestého roku života dítěte začíná mizet. Pak získáváme vlastní energetický obal, autonomní energetickou bublinu.

Pokud má matka silnou potřebu přítomnosti svého dítěte, ať už je to z důvodu rozvodu či jiného druhu emočního úsilí, pak užívá jeho energie k tomu, aby sama zůstala emočně stabilizovaná. Dítě si nevědomě touto šňůrou k sobě takto přitahuje. Předává mu tak energii, aby zabránila vzájemnému oddělení. V takovémto propojení dochází k velice silnému, avšak rovněž silně turbulentnímu vztahu, který se mění od lásky k nenávisti a naopak.

Další možností je dusivá až sžíravá láska. Energie matky nedovolí dítěti postavit se na vlastní nohy a oni pak tráví celý život v jakémsi symbiotickém svazku, který však může být pro dítě velice energeticky vyčerpávající.

Energetičtí upíři dočasní

Toto je zřejmě nejčastější varianta energetického vampyrismu. Ve chvílích, kdy sami pociťujeme nedostatek energie, cítíme se nemocní, unavení a podobně, pak můžeme mít tendenci vyplakat se někomu na rameni, postěžovat si, být politováni. Svým utěšitelům však takto můžeme upít něco z jejich energie, zejména starší lidé mívají potřebu tímto způsobem energii z druhých čerpat. Tyto případy energetického odčerpání však nejsou až tak nebezpečné. Je možné se dočasně o svoji energii s někým podělit. Aura předanou energii rychle doplní a je možné, že tito lidé se časem zase podělí i svoji energii s vámi.

Neobávejte se poskytnout svoji energii někomu, kdo ji opravdu potřebuje. Dávejte si však pozor, abyste se příliš nevyčerpali. Dobrou radou je věnovat se energetickým cvičením, která stabilizují energetické pole a doplní vaši energii.

Když je partner/ka energetický upír

Žít s energetickým upírem a sdílet s ním domácnost je každopádně náročné. Jen málo lidí pojme takového člověka za svého životního partnera, takovéto vztahy obvykle totiž dlouho nevydrží. Najdou se ale i takoví lidé, kteří mají s takovýmto člověkem pouto natolik silné, že se mu vlastně dobrovolně obětují. Po nějaké době je ale i takového sebeobětování vyčerpá. Začnou na sobě pozorovat příznaky podobné nemoci a vyčerpání

Ochrana proti domácímu energetickému upírovi prakticky neexistuje, ale aspoň částečně se jeho vlivu vysávání můžete zbavit tak, že na těle nebudete nosit to, co vám bylo energetickým upírem darováno, tedy náušnice, prstýnky, brože, řetízky, ale i oblečení. Odstraňte také veškeré fotografie, podobenky, obrázky daného člověka.

Jak se chránit před energetickým upírem

Na setkání s energetickým upírem zareagují citlivější lidé naprosto neomylně. Začne se jim hůře dýchat, cítí se oslabeni, mohou cítit tlak v těle nebo v břiše. Je dobrou radou z vlivu takového člověka, respektive z jeho přímé blízkosti, poodstoupit. Proti energetickému upírovi je možné se také bránit pomocí amuletů, kamenů, případně zaklínadel.

Ocitnete-li se v přítomnosti energetického upíra, pak je dobré co nejméně navazovat oční kontakt, je také vhodné vyhnout se emocím. Projevem emocí otevíráme své interní dveře ke druhým. Stáváme se snadněji přístupnými a tím pádem uvolňujeme i cestu ke své energii energetickému upírovi.

Skvělou chvilkovou obranou proti energetickému upírovi je, že se k němu otočíme bokem a překřížíme malíčky na obou rukách. Tato ochrana je však pouze chvilková a dočasná. Dlouhodobějšími možnými přístupy, jak se před vlivem energetického upíra ochránit jsou metody: balení se do ochranné bubliny, vlastní kříž nebo Oko Hóra.

Balení se do ochranné bubliny je vlastním obranným systémem, které je možné kdykoliv obnovit. Znovuvytvoření energetické bubliny je poměrně nenáročné a postup lze kdykoliv během dne libovolně opakovat. Je dobré, obalit se do této bubliny preventivně již ráno, než vyjdete z domu. V klidu se posaďte, zavřete oči a představujte si, jak svoje tělo balíte do bílého, světelného obalu, který vám dosahuje několik centimetrů nad hlavu a pod nohy a chrání vás.
Další možností je vytvoření tzv. „vlastního kříže“. Při setkání s osobou, která vás energeticky vyčerpává, je dobré překřížit nohy u kotníků a spojit prsty rukou, nebo jen palce a ukazováčky rukou. Váš energetický okruh je tím uzavřen a energie z energetického pole nemůže odejít.
Oko Hóra je velice silný energetický zářič, který lze užít i jako ochranu proti energetickému upírovi. V případě, že jej chcete užít, je potřeba na místo, kde je u symbolu oční panenka, umístit malý kousek zrcátka. Takovýto amulet vás bezpečně ochrání. Ve chvíli, kdy se vás totiž někdo chystá vysát, se díky střípku vše zase odrazí zpět k němu.
Jak dodat tělu i duši energii

Nezapomínejte na dostatečný, pravidelný a kvalitní spánek. Tělo by mělo odpočívat ve spánku po dobu aspoň 8 hodin denně, a pokud se vám podaří nastavit si svůj denní program tak, abyste uléhali i vstávali ve stejnou denní dobu každodenně, pak se jedná o situaci přímo ideální. Neberte si práci domů, dodržujte víkendy nebo dny volna. Dobít energii si ale můžete i uprostřed rušného dne činností, která vás baví, poslechem příjemné hudby nebo krátkou meditací či vizualizací.

Posaďte se pohodlně na chvíli doma, v kanceláři nebo v zaparkovaném autě. Zavřete oči a hluboce a pomalu dýchejte. Představte si, že jste na nějakém vašem oblíbeném místě v přírodě, na louce nebo v lese, někde, kde je klid a harmonie a v klidu po dobu pěti až deseti minut takto relaxujte. Za chvíli poznáte, že jste se uklidnili, uvolnili a stres ze sebe trochu dostali.

Vynechejte alkohol, ač jde o krátkodobé uvolnění, z dlouhodobějšího hlediska pití alkoholu spíše vyčerpává a unavuje. Zajděte si raději na procházku na čerstvý vzduch.

S doplněním energie vám mohou také pomoci ti, kteří s různými druhy energie dlouhodobě pracují. Mohou totiž také správněji než vy sami rozpoznat, na jaké úrovni vám energie chybí a dodat vám ji, nebo poradit správný postup dodání energie právě pro vás.

Kategorie: Články

Podporuji Ochránce zvířat

Spolupráce:

Tribena - šperky a minerály

Libor Znebejánek - správce stránek


děkuji
, Konstantina
Visit Us On Facebook